IJS Oprema

ID: 9872

Ime: Masni spektrometer visoke ločljivosti s tekočinskim kromatografom, z API in MALDI ionizacijami in Q-Tof masnima analizatorjema

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: O2

Leto nabave: 2006

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 125.1

Skrbnik opreme: Milena Horvat

E pošta skrbnika: Milena.Horvat@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 806123.7

Opis/namembnost : Masnospektrometrične analize organskih spojin, proteinov in drugih biomolekul z direktnim uvajanjem vzorca ali preko LC oz. nano LC. Določitev elementne sestave z HRMS analizo. Določitev strukture ionov z MS-MS meritvami.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page