Masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo ICP-MS | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

IJS Oprema

ID: 9875

Ime: Masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo ICP-MS

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: O2

Leto nabave: 2010

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 52,74

Skrbnik opreme: Radmila Milačič

E pošta skrbnika: Radmila.Milacic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 191 069,00

Opis/namembnost : Določanje celotnih koncentracij elementov in njihovih kemijskih zvrsti v vzorcih iz okolja in v bioloških vzorcih.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page