IJS Oprema

ID: 9807

Ime: Merilna oprema za izvrednotenje prototipov detektorjev

Tip: Detektorji

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F9

Leto nabave: 2004

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 35.42

Skrbnik opreme: Marko Mikuž

E pošta skrbnika: Marko.Mikuz@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 43886.04

Opis/namembnost : Modularna elektronika je vgrajena v več eksperimentalnih postavitev

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page