IJS Oprema

ID: 9900

Ime: NADGRADNJA GRUČE RAČUNALNIŠKI SISTEM HPC

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: R4

Leto nabave: 2015

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 0.05/jedro

Skrbnik opreme: Sandi Cimerman

E pošta skrbnika: Sandi.Cimerman@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 145543.56

Opis/namembnost : Računalniška gruča za izvajanje znanstvenih računskih simulacij. Hitra mrežna komunikacija med računskimi vozlišči omogoča dobro skaliranje večprocesnih izračunov. Oprema vsebuje 10 računskih vozlišč po 2 procesorja, vsak z 14 jedri in 256GB spomina.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page