IJS Oprema

ID: 9687

Ime: Nadgradnja heterogene računalniške gruče

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F1

Leto nabave: 2012

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 38.262

Skrbnik opreme: Jernej Fesel Kamenik

E pošta skrbnika: jernej.kamenik@ijs.si 

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 134912

Opis/namembnost : Oprema se uporablja za numerične izračune na področju fizike kondenzirane snovi, biofizike in fizike osnovnih delcev in polj

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page