IJS Oprema

ID: 9622

Ime: Nadgradnja sistema za izolacijo rekombinantnih proteinov(AKTAexpress Single System)

Tip: Oprema za biološke in biokemijske raziskave

Lastnik: Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji

Odsek: B1

Leto nabave: 2010

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 22.35

Skrbnik opreme: Dušan Turk

E pošta skrbnika: Dusan.Turk@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 43182.5

Opis/namembnost : Delovna postaja AKTAexpress (GE Healthcare) je dvojni kromatografski sistem zasnovan za avtomatizirano dvostopenjsko čiščenje proteinov na afinitetnih kolonah in na kolonah za razsoljevanje in separocijo preko kolon. Zmogljivost sistema je, da lahko očisti do 8 proteinov v enem dnevu.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page