IJS Oprema

ID: 9646

Ime: NAPRAVA ZA IONSKO JEDKANJE

Tip: Mikroskopija

Lastnik:

Odsek: CEMM

Leto nabave: 1994

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali
Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Miran Čeh

E pošta skrbnika: Miran.Ceh@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page