IJS Oprema

ID: 9709

Ime: NAPRAVA ZA REAKTIVNO IONSKI PR

Tip: Oprema za obdelovanje površin

Lastnik:

Odsek: F3

Leto nabave: 1985

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Damjan Matelič

E pošta skrbnika: Damjan.Matelic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page