IJS Oprema

ID: 9648

Ime: Nizko-energijska ionska erozija materialov

Tip: Mikroskopija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: CEMM

Leto nabave: 2002

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali
Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 36.6

Skrbnik opreme: Miran Čeh

E pošta skrbnika: Miran.Ceh@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 53892.47

Opis/namembnost : Oprema je namenjena pripravi vzorcev za presevno elektronsko mikroskopijo (TEM). Nizka energija ionskega jedkanja omogoča pripravo vzorcev brez amorfne plasti na površini vzorca.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page