IJS Oprema

ID: 9763

Ime: NMR ANALIZATOR MATERIALOV

Tip: Spektrometrija

Lastnik:

Odsek: F5

Leto nabave: 2011

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Janez Dolinšek

E pošta skrbnika: Jani.Dolinsek@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page