IJS Oprema

ID: 9739

Ime: Obnovitev 9,6 GHz spektrometra za elektronsko paramagnetno resonanco

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2005

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 55.44

Skrbnik opreme: Igor Muševič

E pošta skrbnika: Igor.Musevic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 214015.54

Opis/namembnost : Določitev fizikalno-kemijskih lastnosti trdnih in tekočih snovi

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page