IJS Oprema

ID: 9680

Ime: Oprema za analitiko podatkov in tekstov

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E8

Leto nabave: 2010

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 41.07

Skrbnik opreme: Igor Mozetič

E pošta skrbnika: Igor.Mozetic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 91925

Opis/namembnost : Oprema služi raziskovalnem delu, ki obsega razvoj in testiranje novih metod za analiziranje velikih količin podatkov in tekstov in njihovega spreminjanja skozi čas

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page