IJS Oprema

ID: 9678

Ime: OPREMA ZA ANALITIKOV TOKOV TEKSTOV IN PODATKOVZA KT RAČUNALNIŠKI OBLAK

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E8

Leto nabave: 2016

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 41.07

Skrbnik opreme: Igor Mozetič

E pošta skrbnika: Igor.Mozetic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 134300

Opis/namembnost : Supermicro strežnik

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page