IJS Oprema

ID: 9819

Ime: Paralelni reakcijski sistem s kontinuirnim sistemom spremljanja reakcij v realnem času z metodo FTIR

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji

Odsek: K3

Leto nabave: 2011

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 22.35

Skrbnik opreme: Stojan Stavber

E pošta skrbnika: Stojan.Stavber@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 172320

Opis/namembnost : Sistem se uporablja za avtomatizirane vzporedne kemijske sinteze v manjšem obsegu. To vključuje instrument za spremljanje reakcij in analizo. Sistem omogoča natančne določitev pogojev za sintezo (temperatura, pH, tlak).

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page