IJS Oprema

ID: 9694

Ime: Partially depleted PIPS detector (Sistem za EXAFS – Rentgenske absorpcijske komore in celice s kontrolerji)

Tip: Spektrometrija

Lastnik: CENTER ODLIČNOSTI NIZKOOGLJIČNE TEHNOLOGIJE

Odsek: F2

Leto nabave: 2010

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Iztok Arčon

E pošta skrbnika: Iztok.Arcon@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 6732

Opis/namembnost : Fluorescenčne in transmisijske meritve rentgenskih absorpcijskih spektrov s sinhrotronsko svetlobo pri sinhrotrnskih laboratorijih za strukturno analizo materialov v času odobrenih merilnih časov pri teh sinhrotronih (ESRF, ELETTRA)

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page