IJS Oprema

ID: 9817

Ime: PILOTNA NAPRAVA (PROTOTIP)

Tip: Ostala oprema

Lastnik:

Odsek: K1

Leto nabave: 2014

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Gašper Tavčar

E pošta skrbnika: Gasper.Tavcar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost : Je raziskovalno izobraževalni energijski poligon, ki temelji na integraciji najsodobnejših sončnih termalnih tehnologij v enovit sistem ogrevanja in hlajenja prostorov z energijo sonca ter prikazu uporabe 'sonca kot infrastrukture'. Omogoča preskušanje energetskih sklopov toplotnih moči do 60 kW ter prikaz konkretnih sistemskih rešitev z najnovejšimi tehnologijami s področja obnovljivih virov in energetske učinkovitosti.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page