IJS Oprema

ID: 9611

Ime: Pretočni citometer FACSCalibur (argonski laser 488 nm), Becton Dickinson

Tip: Oprema za biološke in biokemijske raziskave

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: B1

Leto nabave: 2003

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 36.12

Skrbnik opreme: Boris Turk

E pošta skrbnika: Boris.Turk@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 49824.93

Opis/namembnost : Pretočna citometrija omogoča semikvantitativno in celo kvantitativno analizo fluorescence posameznih celic v suspenziji. Z uporabo protiteles, konjugiranih s fluorokromi, lahko spremljamo izražanje oz. prisotnost posameznih molekul na / v celicah. Z barvili, katerih fluorescenca se spreminja v odvisnosti od pH, oksidativnega stanja, koncentracije določenih ionov,... lahko spremljamo fiziološko stanje celic (mitohondrijski membranski potencial, mikrobicidni potencial nevtrofilcev, prenos signala s površinskih receptorjev). Z barvili, ki se vežejo v DNA, je mogoče analizirati celični ciklus in živost celic. Med pogostejše uporabe sodijo še analiza apoptotskih celic, vrednotenje uspešnosti transfekcije celic s fluorescenčnimi konstrukti in sledenje proliferaciji celic, obarvanih z barvilom CFSE. Najpomembnejše prednosti pretočne citometrije so: hitra priprava vzorcev, hitra analiza velikega števila celic, preučevanje medsebojne povezanosti več lastnosti in možnost statistične obdelave, tako v smislu deleža celic kot intenzitete parametrov.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page