IJS Oprema

ID: 9676

Ime: Računalniška oprema za semantične informacijske storitve

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E8

Leto nabave: 2004

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 44.24

Skrbnik opreme: Nada Lavrač

E pošta skrbnika: Nada.Lavrac@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 118827.26

Opis/namembnost : Razvoj novih računalniških programov in metod za semantično analizo velikih podatkovnih in tekstovnih zbirk.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page