IJS Oprema

ID: 9899

Ime: Računska računalniška gruča

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: R4

Leto nabave: 2010

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 51.37

Skrbnik opreme: Iztok Tiselj

E pošta skrbnika: Iztok.Tiselj@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 179400

Opis/namembnost : Oprema se uporablja za simulacije na področjih računalniške fizike (predvsem Monte-Carlo simulacije), jedrske termohidravlike (simulacije v mehaniki tekočin, prenosu toplote in snovi z metodami končnih razlik, končnih volumnov oz. spektralnimi shemami) ter na področju strukturnih analiz (simulacije trdnosti struktur - predvsem z metodami končnih enlementov).

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page