IJS Oprema

ID: 9810

Ime: Ramanski spektrometer

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: K1

Leto nabave: 2010

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 45.93

Skrbnik opreme: Gašper Tavčar

E pošta skrbnika: Gasper.Tavcar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 133200

Opis/namembnost : Oprema je v prvi vrsti namenjena karakterizaciji in identifikaciji spojin in materialov in omogoča nedestruktivno analizo praktično brez priprave vzorca.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page