IJS Oprema

ID: 9905

Ime: Reaktor TRIGA

Tip: Ostala oprema

Lastnik: Republika Slovenija

Odsek: RIC

Leto nabave: 1966

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 2000

Skrbnik opreme: Borut Smodiš

E pošta skrbnika: Borut.Smodis@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Reaktor je močan vir sevanja nevtronov in žarkov gama. Uporablja se ga tudi za šolanje in izobraževanje.


Inventarna številka IJS: 28

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page