IJS Oprema

ID: 9812

Ime: Reometer (Physica MCR301 Modular Compact)

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: K1

Leto nabave: 2005

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 37.63

Skrbnik opreme: Gašper Tavčar

E pošta skrbnika: Gasper.Tavcar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 62618.4

Opis/namembnost : Oprema je namenjena merjenju reoloških lastnosti tekočin, suspenzij in past. Meritve je mogoče opravljati v rotacijskem in oscilacijskem načinu. Omogoča tudi merjenje reoloških lastnosti v magnetnem polju.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page