IJS Oprema

ID: 9686

Ime: SINTETIZATOR SLOVENSKEGA GOVOR

Tip: Računalništvo

Lastnik:

Odsek: E9

Leto nabave: 2013

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Tomaž Šef

E pošta skrbnika: Tomaz.Sef@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page