Sistem za hidrotermalno analizo nanomaterialov | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

IJS Oprema

ID: 9781

Ime: Sistem za hidrotermalno analizo nanomaterialov

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)

Odsek: F7

Leto nabave: 2010

Področje KET: Nanotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 50,00

Skrbnik opreme: Aleš Mrzel

E pošta skrbnika: Ales.Mrzel@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 79 454,00

Opis/namembnost : sistem za pripravo različnih prekurzorskih materialov za izvedbo hidrotermalne sinteze nekaterih enadimenzionalnih materialov in procesiranje različnih produktov same sinteze.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page