IJS Oprema

ID: 9893

Ime: Sistem za karakterizacijo radioaktivnih aerosolov velikosti od 2 do 400 nm

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: O2

Leto nabave: 2008

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 37.14

Skrbnik opreme: Milena Horvat

E pošta skrbnika: Milena.Horvat@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 58444

Opis/namembnost : Uporablja se za karakterizacijo radioaktivnih aerosolov velikosti od 2 do 400 nm v vzorcih zraka

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page