IJS Oprema

ID: 9673

Ime: Sistem za merjenje obratovalnih parametrov agregata

Tip: Ostala oprema

Lastnik: CENTER ODLIČNOSTI NIZKOOGLJIČNE TEHNOLOGIJE

Odsek: E2

Leto nabave: 2011

Področje KET: Napredne proizvodnje tehnologije

Cena za uporabo (EUR/h): 50

Skrbnik opreme: Vladimir Jovan

E pošta skrbnika: Vladimir.Jovan@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 13033.22

Opis/namembnost : Sistem sestoji iz računalnika, pretvorniške enote in raznih merilnikov (temperature, tlaka, pretoka) za sprotno merjenje delovanja sistema s PEM gorivnimi celicami.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page