IJS Oprema

ID: 9777

Ime: Sistem za optično femtosekundno spektroskopijo z ultravisoko časovno ločljivostjo

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F7

Leto nabave: 2010

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 50.02

Skrbnik opreme: Tomaž Mertelj

E pošta skrbnika: Tomaz.Mertelj@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 167988

Opis/namembnost : Časovno ločljiva optična spektroskopija kondenzirane snovi.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page