IJS Oprema

ID: 9612

Ime: Sistem za vizualizacijo gelov in drugih vzorcev

Tip: Oprema za biološke in biokemijske raziskave

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: B1

Leto nabave: 2005

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 49.52

Skrbnik opreme: Boris Turk

E pošta skrbnika: Boris.Turk@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 163744.12

Opis/namembnost : Sistem za vizualizacijo se uporablja za detekcijo radiaktivno označenih (3H, 14C, 125I, 32P, 33P, 35S) in z najrazličnejšimi fluorofori označenih vzorcev tako v poliakrilamidnih, agaroznih gelih, membranah in mikromrežah. S kombinacijo različnih laserjev lahko spremljamo prisotnosti enega, dveh ali več označevalcev hkrati. Sistem je do 20x bolj občutljiv od konkurenčnih sistemov in nekaj velikostnih redov občutljivejši od drugih tehnik za detekcijo.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page