IJS Oprema

ID: 9761

Ime: SISTEM ZA ZAJEM SIGNALA ZA NMR

Tip: Spektrometrija

Lastnik:

Odsek: F5

Leto nabave: 2001

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Igor Muševič

E pošta skrbnika: Igor.Musevic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page