IJS Oprema

ID: 9695

Ime: Sistemi EXAFS OriginPro v 8.1 software

Tip: Spektrometrija

Lastnik: CENTER ODLIČNOSTI NIZKOOGLJIČNE TEHNOLOGIJE

Odsek: F2

Leto nabave: 2011

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Iztok Arčon

E pošta skrbnika: Iztok.Arcon@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 16991.11

Opis/namembnost : To je software za analizo spektrov EXAFS na osebnem racunalniku in ni prenosljiv.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page