IJS Oprema

ID: 9605

Ime: SPEKTROMETER CD (ZIROVNIK)

Tip: Spektrometrija

Lastnik:

Odsek: B1

Leto nabave: 1996

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Boris Turk

E pošta skrbnika: Boris.Turk@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page