IJS Oprema

ID: 9798

Ime: TIER-2 grid vozlišče

Tip: Detektorji

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F9

Leto nabave: 2007

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 46.73

Skrbnik opreme: Marko Mikuž

E pošta skrbnika: Marko.Mikuz@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 140000

Opis/namembnost : Oprema vključena v slovensko Grid vozlišče SiGNET

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page