IJS Oprema

ID: 9702

Ime: VBRIZGALNI SISTEM ALFA DELCEV

Tip: Ostala oprema

Lastnik:

Odsek: F2

Leto nabave: 2000

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Primož Pelicon

E pošta skrbnika: Primoz.Pelicon@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page