6. junija, 2019

Mladi upi 2019 in Industrijski info šprint

Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu ”Jožef Stefan” (IJS) nadaljuje z organizacijo dogodkov v okviru programa subjekta inovativnega okolja za podporo raziskovalni in podjetniški skupnosti. Zadnja majska dneva sta potekala naslednja dogodka:

1.    Mladi upi 2019

Tradicionalno srečanje za podjetne raziskovalce in študente, dijake, inovativne posameznike, potencialne podjetnike, spin-out time v nastajanju, je tudi letos osvetlilo izhodišča za začetek podjetniške poti. Poudarek je bil na načrtovanju lastnega podjetja na osnovi doktorata.

Na začetku je Tomaž Lutman (CTT) predstavil različne vidike intelektualne lastnine in njene zaščite, mag. Marja Medved (CMEPIUS, skrbnica pobude EURAXESS in Study in Slovenia) je predstavila možnosti programov Erasmus+, CEEPUS, bilateralnih štipendij in pobude EURAXESS, mag. Robert Blatnik (CTT) pa je udeležencem približal teme načrtovanja podjetništva in poslovnega modela, iskanja virov za zagon lastnega podjetja, kreiranje vrednosti in razvijanje izdelka.

Poleg teoretičnega dela so se zvrstile praktične teme in delo v skupinah o pripravi poslovne ideje za investitorja (ang. pitch) in z izdelavo poslovnega modela po metodi Business Model Canvas. Srečanje se je zaključilo z izborom in razglasitvijo najboljše skupine.

2.    Industrijski info šprint

Prva izvedba tovrstnega dogodka je na enem mestu povezala raziskovalce IJS s slovenskimi podjetji. V uvodnem delu je mag. Robert Blatnik (CTT) predstavil možnosti sodelovanja in tehnološke ponudbe, Gašper Juvančič (CTT) je spregovoril o pomoči podjetjem pri uveljavljanju na tujih trgih preko projektne mreže Enterprise Europe Network (EEN), Tomaž Lutman (CTT) pa o dostopu do opreme in kompetencah tehnoloških centrov.

Sledile so predstavitve odsekov in potencialnih možnosti za sodelovanje:

–    Laboratorij za odprte sisteme in mreže, E5, dr. Dušan Gabrijelčič
–    Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, E1, Timotej Gašpar, mag. inž. el.
–    Odsek za inteligentne sisteme, E9, Jernej Zupančič, mag. mat.
–    Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, F2, Andrej Košiček, univ. dipl. fiz.
–    Odsek za elektronsko keramiko, K5, doc. dr. Danjela Kuščer
–    Odsek za tanke plasti in površine, F3, doc. dr. Miha Čekada
–    Odsek za nanostrukturne materiale, K7, dr. Kristina Žagar Soderžnik
–    Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, F9, doc. dr. Rok Pestotnik

Po zaključenih predstavitvah so predstavnice in predstavniki slovenskih podjetij lahko spregovorili o izzivih, s katerimi se srečujejo in na kakšen način jih rešiti.