12. novembra, 2019

Mladi upi 2 – Kako svoje raziskovalno delo uporabiti za tržni namen

IME DOGODKA: Mladi upi 2 – Kako svoje raziskovalno delo uporabiti za tržni namen

LOKACIJA: Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, Ljubljana. Velika predavalnica.

DATUM: 29. november 2019, od 13:00 do 16:00

Kontakt organizatorja: robert.blatnik@ijs.si / tehnologije@ijs.si Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT), Institut Jožef Stefan

PRIJAVE zbiramo preko Eventbrite.

OPIS DOGODKA: Na dogodku mlajšim raziskovalcem predstavimo kako poteka trženje tehnologij in sodelovanja z industrijo s ponudbo svojega znanja in izumov, ki jih razvijajo v okviru študija in rednega raziskovalnega dela na javnih raziskovalnih institucijah. Predstavili bomo podporno okolje za inoviranje in podjetništvo in oblike pomoči mladim podjetnim raziskovalcem, ki načrtujejo zaščito intelektualne lastnine in trženje invencij, potencialno v okviru odcepljenega podjetja.

V drugem delu delavnice predstavimo metodologijo hitrega in agilnega razvoja poslovnega modela. Udeleženci bodo v skupinah pripravili prve verzije poslovnih modelov na izbranih realnih primerih iz svojega dela.

PROGRAM

Na dogodku bodo predavali:

mag. Robert Blatnik, Višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami, Strokovnjak za odcepljena podjetja, Koordinator dogodkov, Certified Licensing Professional – CLP (vodja delavnice in moderator dogodka).

Matej Purger, ABC Accelerator, razvoj startupov in mladih podjetij, kooridnator EU projektov.

Za dodatne informacije v zvezi z dogodkom ali v primeru interesa za udeležbo, smo vam z veseljem na voljo. Pišete nam lahko na tehnologije@ijs.si.