Vlogo za blagovno znamko ali model je mogoče odslej pri URSIL vložiti tudi elektronsko!

Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) od 5. novembra 2014 omogoča oddajo elektronske vloge za registracijo blagovne znamke in modela prek spletne aplikacije za elektronsko vlaganje, ki jo je razvil v tesnem sodelovanju z OHIM – Uradom za usklajevanje na notranjemtrgu (znamke in modeli).

S ciljem izboljšati uporabniško izkušnjo in skrajšati trajanje postopkov registracije pravic industrijske lastnine je urad vzpostavil sistem za e-vloge in s tem naredil pomemben korak k posodobitvi svojega poslovanja in k postopnemu prehodu na elektronsko poslovanje.
Sistem za e-vloge za pravice industrijske lastnine pri URSIL je rezultat sodelovanja slovenskega urada za intelektualno lastnino z OHIM in sodi med projekte, ki jih v okviru Sklada za sodelovanje (Cooperation Fund) OHIM uvaja v sodelovanju z nacionalnimi uradi držav članic EU, z drugimi uradi in ustanovami na področju intelektualne lastnine ter združenji uporabnikov.

V iskanju uporabnih sodobnih rešitev za vse, ki se spopadajo z raznolikostjo objav podatkov o pravicah industrijske lastnine na spletiščih posameznih uradov, kjer se srečajo vsakič z drugačno razporeditvijo strani in drugim jezikom, so se OHIM in nacionalni uradi odločili, da na spletu ponudijo vrsto iskalnih orodij po načelu “vse na enem mestu”. Tako je zaživel portal Evropske mreže znamk in modelov (EU-tmdn – European Trade Mark and Design Network), ki je na voljo na naslovu www.tmdn.org in je prav tako rezultat sodelovanja v okviru Sklada za sodelovanje.

Portal EU-tmdn je vstopna točka do enotnih spletnih orodij na področju intelektualne lastnine, ki uporabniku omogočajo dostop do usklajenih podatkov sodelujočih uradov predvsem na področju registracije znamk in modelov v EU in so bila razvita s ciljem izboljšati zadovoljstvo strank ter prispevati k posodobitvi in uskladitvi poslovanja uradov za intelektualno lastnino:
TMview – spletno orodje za iskanje znamk; omogoča brezplačne poizvedbe po znamkah vseh sodelujočih uradov (slovenski urad je svoje podatke vključil leta 2010)
Euroclass – skupna podatkovna zbirka o klasifikaciji blaga in storitev; pomaga poiskati in razvrstiti blago in storitve (izraze), ki so potrebni za vložitev vloge za zaščito znamke(slovenski urad je svoje podatke vključil leta 2012)
Designview – spletno posvetovalno orodje za iskanje modelov; zagotavlja enoten in brezplačen dostop do informacij o registriranih modelih (slovenski urad se je vključil leta 2013)
e-Learning – orodje za e-učenje, namenjeno predvsem malim in srednje velikim podjetjem; ciljni publiki omogoča spletno usposabljanje o pomenu pravic intelektualne lastnine
Quality – skupna raba in uskladitev standardov kakovosti storitev za znamke in modele; spletno orodje, ki zagotavlja pregledne informacije o storitvah in izvedbenih zmogljivostih, ki jih nudijo posamezni sodelujoči uradi ter
– orodja namenjena preizkuševalcem v nacionalnih uradih in orodja za podporo na področju uveljavljanja pravic, do katerih imajo dostop samo avtorizirani uporabniki.

Orodja TMview, Designview, Euroclass, Quality in e-Learning so namenjena najširši javnosti. So večjezična in zagotavljajo dostop do usklajenih podatkov uradov, ki so svoje podatkovne zbirke že povezali s posameznim orodjem oziroma bodo to še storili. Na voljo so tudi že v slovenskem jeziku. Čeprav vsa orodja še ne vključujejo podatkov vseh sodelujočih uradov, vas vabimo k odkrivanju možnosti, ki jih nudi portal Evropske mreže znamk in modelov.
Slovenski urad prek OHIM aktivno sodeluje tudi v Programih usklajevanja (Convergence Programmes), ki povezujejo OHIM z nacionalnimi uradi za intelektualno lastnino držav članic EU in organizacijami uporabnikov s ciljem doseganja soglasja na področjih, kjer imajo omenjeni uradi različne prakse odločanja. Gre predvsem za usklajevanje prakse preizkušanja znamk in modelov med nacionalnimi uradi EU in OHIM ter uveljavitev ključnih odločitev sodišč v praksi. Uradi po sprejetju skupne prakse o tem skupaj objavijo sporočilo o skupni in usklajeni praksi. Da zagotovimo boljši pregled nad sprejeto skupno prakso nacionalnih uradov držav članic EU in OHIM ter uveljavitvijo ključnih odločitev sodišč v praksi URSIL, smo sporočila o usklajeni praksi, ki smo jih doslej objavljali le v obliki novic, zbrali na novi spletni strani Praksa preizkušanja znamk, kjer bomo sproti objavljali tudi vse nadaljnja sporočila in druge s tem povezane vsebine.

Vabljeni k ogledu in uporabi!

UIL