4. decembra, 2018

Na jesenskih Mladih upih o uporabi svojega raziskovalnega dela za tržni namen

 

Center na prenos tehnologij in inovacij je v petek, 30. novembra 2018 na Institutu »Jožef Stefan« organiziral zelo dobro obiskano jesensko delavnico Mladi upi na temo Kako svoje raziskovalno delo uporabiti za tržni namen.

Delavnica je bila organizirana v okviru programa subjekta inovativnega okolja z namenom raziskovalcem, ki načrtujejo trženje invencij, ki temeljijo na rezultatih njihovega raziskovalno razvojnega dela, potencialno v okviru odcepljenega podjetja ali se navdušujejo ali celo že udejanjajo ideje za trženje tehnologij, z možnostjo ali željo ustanovitve (zagonskih) podjetij predstaviti in na praktičnih primerih preizkusiti metodologijo za izdelavo poslovnega modela in priprave predstavitve za investitorja oziroma poslovnega partnerja.

Zbranim raziskovalcem je sodelavec Centra za prenos tehnologij in inovacij mag. Robert Blatnik, višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami, strokovnjak za odcepljena podjetja, Certified Licensing Professional – CLP približal storitve pomoči pri načrtovanju zaščite intelektualne lastnine in trženja invencij.

Mlade raziskovalce je najbolj navdušila delavnica, kjer so lahko spoznali, kaj so ključni elementi predstavitve invencije in kako učinkovito nagovoriti potencialne investitorje.