Zaradi primerov, ko se več odsekov zanima za isto ponudbo, odseke prosimo, če lahko upoštevate naslednje:

1. Ko oddate interes preko spletne povezave, izberete IJS/CTT kot ”support office”. Samo v tem primeru lahko koordiniramo interese različnih odsekov IJS, v kolikor se niste dogovorili/skoordinirali med odseki že sami pred odzivom na projektno ponudbo.

2. Če menite, da je na IJS več komplementarnih raziskovalcev, ki ustrezajo iskanemu profilu in bi lahko skupaj z vami pripomogli k vsebinsko boljšemu odzivu IJS na projektno ponudbo, nam to sporočite. Omenjene raziskovalce bomo kontaktirali iz CTT (ali pa omenjene raziskovalce kontaktirajte sami).

Na tak način bomo v CTT obveščeni, da se za sodelovanje zanima več odsekov in bomo skoordinirali celovito ponudbo IJS za koordinatorja, v kolikor bo to po presoji odsekov potrebno.