Med temeljnimi nalogami Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” sta tudi popularizacija znanosti in izobraževanje na področjih, povezanih s prenosom tehnologij. V ta namen organiziramo naslednje dogodke in aktivnosti:
 
 
Obiski Instituta “Jožef Stefan”
 
Dan odprtih vrat Instituta “Jožef Stefan”
 
Odprti termini internih seminarjev CTT
 
Mladi upi – podjetniško izobraževanje za mlade raziskovalce
 
Izvedba predavanj na odsekih Instituta “Jožef Stefan” in izven IJS
 
Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij – ITTC