Dogodki in izobraževalne aktivnosti | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"


         

Med temeljnimi nalogami Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” sta tudi popularizacija znanosti in izobraževanje na področjih, povezanih s prenosom tehnologij. V ta namen organiziramo naslednje dogodke in aktivnosti:
 
 
Obiski Instituta “Jožef Stefan”
 
Dan odprtih vrat Instituta “Jožef Stefan”
 
Odprti termini internih seminarjev CTT
 
Mladi upi – podjetniško izobraževanje za mlade raziskovalce
 
Izvedba predavanj na odsekih Instituta “Jožef Stefan” in izven IJS
 
Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij – ITTC