16. maja, 2019

Predavanje CTT o vlogi idej in podjetništva v kamniški šoli

Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu ”Jožef Stefan” (IJS) v okviru izvajanja dejavnosti subjekta inovativnega okolja (SIO 2018-19) pripravlja različne dogodke za krepitev raziskovalnega in podjetniškega udejstvovanja.

Minulo soboto, 11. 5. 2019, sta dr. Levin Pal in mag. Robert Blatnik obiskala Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra v Kamniku. V predavanju ”Kako postati podjetnik?” sta po uvodni predstavitvi Instituta podala informacije o intelektualni lastnini, njeni zaščiti in na kakšen način lahko ideje in nove zamisli vplivajo na podjetniško okolje.

Poleg praktičnih primerov uspešnih odcepljenih podjetij IJS so bile predstavljene teoretične osnove podjetništva, kot so presek potreb in možnosti/prednosti, ki nastajajo v odnosu med kupci in podjetji, prikaz modela za določitev ključnih področij vsakega podjetja (business model canvas), vlogo podjetniškega načrta pri praktični uresničitvi ideje, predvsem pa na kakšen način pristopiti k investitorjem z novo idejo (t.i. pitch) ter usmeritve za čim boljši izkoristek priložnosti dvostranskih srečanj in mreženja.

Ob zaključku vsakega izmed dveh izvedenih predavanj, sta predavatelja pripravila tekmovanje za poslušalce in zmagovalki obeh krogov sta prejeli simbolično nagrado, za katero verjamemo, da ju bo spominjala na ta dogodek, ki bo morebiti vodil tudi do novih imen v svetu podjetništva v bližnji prihodnosti.