Organizirali smo dogodek: Plan for European Cooperating States (PECS) Evropske vesoljske agencije (ESA)!

CTT je 28. maja 2014 v konferenčni dvorani Hiše EU na Bregu 14 v Ljubljani organiziral dobro obiskan posvet na temo iniciative Plan for European Cooperating States (PECS) Evropske vesoljske agencije (ESA).

Poudarek dogodka je bil na prihodnosti članstva Republike Slovenije v Evropski vesoljski agenciji, potencialih slovenskih podjetij v luči prijave na programe agencije, pa tudi možnostih konkretnega medsebojnega poslovnega sodelovanja na temo vesoljske medicine v okviru projekta simulacije planetarnega habitata (PlanHab), ki ga Institut »Jožef Stefan« pod vodstvom prof. dr. Igorja B. Mekjavića z mednarodnimi partnerji izvaja v Olimpijskem športnem centru v Planici.

Na posvetu so podjetja imela možnost predstaviti svoje aktivnosti, pretekle, sedanje in prihodnje projekte ter razvojne ideje, sledila pa je diskusija vseh udeležencev, predvsem v luči sinergije idej in razvojnih možnosti, z namenom vzpostavitve vizij novih poslovnih priložnosti.

Več o inociativi najdete tu: http://www.esa.int/About_Us/Plan_for_European_Cooperating_States
Več informaciji o Evropski vesoljski agenciji najdete tu: http://www.esa.int/ESA

esa/nasa
Image:ESA/NASA