30. maja, 2019

Razpis OIS-AIR Proof of concept

V mreži OIS-AIR sodelujejo partnerji iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Grčije in Albanije z namenom finančne podpore prenosov raziskovalnih dosežkov v gospodarstvo ter s tem pozitivnimi učinki na gospodarsko rast. Poudarek je na transportu, mobilnosti, energetiki, okolju, agrogospodarstvu in biogospodarstvu.

Aktualni razpis se osredotoča na sodelovanje raziskovalnih organizacij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP), za katera bodo podeljeni inovacijski vavčerji desetim najboljšim inovativnim projektom v višini 18.500 evrov za vsak izbrani projekt.

Izvedene bodo naslednje faze:

1. Poziv za ideje (univerze, javne raziskovalne organizacije) – rok: 14. julij 2019
2. Poziv za projekte (povezovanje univerz in javnih raziskovalnih organizacij s podjetji) – rok: 30. september 2019
3. Izbor in dodelitev vavčerjev – zaključek: do konca oktobra 2019

Izbrani projekti bodo izvedli testiranje oziroma razvoj do predvidoma maja 2020. Podrobnejše informacije, razpisni pogoji, upravičeni stroški in ostalo, so na voljo na spletni strani.