6. junija, 2019

Uspešna nominacija sektorskega srečanja sektorskih skupin EEN in platforme SG2SG pod okriljem CTT

Mreža Enterprise Europe Network (EEN) vsako leto nominira dogodke in aktivnosti, ki so najbolj zaznamovale preteklo obdobje. V letošnjem izboru se je izmed trinajstih dobrih praks sektorskih skupin, med najboljše tri uvrstil lanskoletni dogodek SG2SG Brokerage event, ki sta ga v sodelovanju s sektorskima skupinama BioChemTech in ICT Industry & Services organizirala sodelavcaCentra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan” dr. Levin Pal in mag. Robert Blatnik.

Poleg izjemno pozitivnega odziva po samem dogodku, je inovativna oblika povezovanja različnih sektorskih skupin sedaj doživela novo priznanje in verjamemo, da je s tem postavljen temelj za nove dogodke in povezovanje v prihodnosti.

Sektorske skupine v okviru projekta in največje svetovne poslovne mreže EEN ves čas iščejo nove rešitve in načine za boljše povezovanje tako s ciljnimi skupinami kot tudi med samimi sodelavci na projektu. Prednostno se osredotočajo na posamezne tematske sklope znotraj tehnoloških in poslovnih sektorjev, obenem pa posebno pozornost posvečajo tudi t.i. iskanju sinergij med sektorji. Na ta način nudijo dodatno dodano vrednost pri brezplačnih storitvah za mala in srednje velika podjetja v okviru mreže EEN.