6. junija, 2019

Konferenca o priporočilih Evropske komisije 11. 6. 2019, Ljubljana

IME DOGODKA: Evropski semester 2019 – kateri strukturni izzivi čakajo Slovenijo?

ORGANIZATOR: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Slovenska tiskovna agencija

TERMIN: 11. junij 2019 od 12:00 do 15:30

LOKACIJA: Hiša Evropske unije, konferenčna dvorana Rim, Dunajska cesta 20, Ljubljana

OPIS: Na podlagi 5. junija 2019 objavljenih predlogov priporočil Evropske komisije državam članicam znotraj evropskega semestra, bodo le-ta predstavljena slovenski javnosti. S tovrstnim objavljanjem analiz načrtov držav članic in priporočil od leta 2010 naprej, ima vsaka država članica možnost razprave za zagotavljanje vzdržnih javnih financ, izogibanju prekomernim makroekonomskim neravnovesjem ter spodbujanju naložbene aktivnosti in podpori spremembam za ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarske rasti.

Osrednje točke prihajajoče konference v Ljubljani bodo predvsem strukturni izzivi glede vzdržnosti javnih financ in spreminjajočega se trga dela ter predstavitev možnosti tehnične pomoči Evropske komisije za podporo strukturnim reformam.

Po uvodnem nagovoru bosta potekala panela ”Evropski semester: Pogled iz Slovenije” in ”Izzivi na trgu dela: v iskanju rešitev”, kjer bodo svoje poglede predstavili vidni predstavniki domačih in evropskih institucij, svetov, uradov in služb. Udeležba na konferenci je brezplačna, potekala pa bo v slovenskem in angleškem jeziku z zagotovljenim simultanim tolmačenjem.

REGISTRACIJA: je na voljo do 7. junija 2019 preko spletne prijave.

DODATNE INFORMACIJE: o konferenci in programu so na voljo na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.