21. junija, 2019

Delavnica o poslovnih modelih za trženje visokotehnološke inovacije

V organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu ”Jožef Stefan” je prejšnji torek, 11. junija 2019, v predavalnici Mednarodne podiplomske šole potekala delavnica ‘‘Kako načrtovati in udejaniti poslovni model za trženje visokotehnološke inovacije”.

Mag. Robert Blatnik je v uvodu predstavil vsebine povezane s podjetništvom in inovacijami ter podpornimi storitvami SIO, nato jedr. Levin Pal obširneje spregovoril o zaščiti intelektualne lastnine, zatem pa so bili z opredelitvijo pristopa The Business Model Canvas in prve predstavitve pred investitorji (pitch) postavljeni temelji za praktični del. Udeleženci so pridobljena znanja uporabili za premislek o njihovih morebitnih projektih in na kakšen način jih približati tako kupcem kot tudi potencialnim investitorjem.

Sklepni del delavnice je bil namenjen zbiranju prijav vseh tistih, ki so se želeli vključiti v brezplačne programe podpornih storitev iz obravnavanih tem delavnice in tudi v mednarodno borzo tehnologij in iskanja partnerjev ter iskanja virov financiranja.