21. junija, 2019

Razpis programa IP Booster

Na Centru za prenos tehnologij in inovacij (CTT) nudimo raziskovalcem pomoč pri zaščiti in trženju tehnologij Instituta ”Jožef Stefan” (IJS). Objavljen je razpis programa IP Booster za pridobitev dodatne strokovne pomoči pri zaščiti in trženju intelektualne lastnine na JRO.

Strokovno pomoč zagotavljata podjetji METAGroup in ClearViewIP in je financirana preko Evropske komisije. Program obsega sistematične preglede stanja intelektualne lastnine, pripravo patentnih prijav, pogajanja pri licenciranju tehnologije, analize stanja tehnike in trga. Vrednost pomoči je omejena na 25.000 evrov pomoči na JRO.

Vabimo raziskovalce, da se nam oglasite preko elektronske pošte tehnologije@ijs.si, da vam pomagamo pri prijavi z vašo tehnologijo na razpis. Več informacij o razpisu je na naslovu: https://ipbooster.meta-group.com/.

Prvi rok oddaje prijave je 30. junij 2019. Dodatni razpisi se bodo vrstili vsakih 6 mesecev do leta 2021.