21. junija, 2019

New urban visions in digitalne družbene inovacije 25. 6. 2019, Poljska

IME DOGODKA: New urban visions: Bringing digital social innovation into City Hall

ORGANIZATOR: Nesta, DSI4EU

TERMIN: 25. junij 2019

LOKACIJA: Varšava

OPIS: Zaključni dogodek projekta DSI4EU (H2020) bo posvečen izzivom, s katerimi se srečujejo sodobna mesta in sicer od onesnaževanja prek pomanjkanja stanovanj do neenakosti, predvsem pa rešitvam v obliki naprav za reciklažo, odprtokodnim platformam za participativno demokracijo in podobnim. Na dogodku bodo prisostvovali vladni predstavniki, civilna združenja in akterji iz zasebnega sektorja za presojo, na kakšen način lahko splet mestnih oblasti, digitalnih družbenih inovacij in tehnologije, prispeva k izboljševanju kvalitete življenja.

Samo v preteklih letih je projekt DSI4EU skupaj s programom CAPS sodeloval pri več kot 50 projektih s področja družbenih inovacij ter pri odprtih in sodelovalnih tehnologijah za soočanje z največjimi družbenimi in okoljskimi izzivi.

Dogodek je brezplačen, za udeležence iz Slovenije pa imajo na voljo določeno število štipendij za kritje stroškov nastanitve in poti glede prisostvovanja na srečanju (do 150 evrov).

REGISTRACIJA: je na voljo na spletni strani dogodka, kjer se nahaja tudi prijavni obrazec za možnost pridobitve štipendije.

DODATNE INFORMACIJE: o dogodku s programom in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, si lahko ogledate na spletni strani.