18. julija, 2019

Nagrada za ohranjanje dediščine tudi za področje raziskav 1. 10. 2019, Nizozemska

RAZPIS: ILUCIDARE Special Prizes within the European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2020

RAZPISNIK: Europa Nostra

KRATEK OPIS: Že od leta 2002 se z nagrado The European Heritage Awards prepoznava in promovira najboljše prakse v ohranjanju (ne)opredmetene dediščine, čezmejnemu prenosu znanja in izkušenj širom Evrope, osveščanju javnosti o pomenu dediščine in podobno.

Poleg konzervatorstva in posebej zasnovanih storitev posameznikov oziroma organizacij, bodo prepoznani tudi izjemni dosežki iz področja raziskovanja in izobraževanja, ki so vodili k vidnim učinkom pri ohranjanju in izboljševanju dediščine v Evropi, kot tudi z bogatenjem znanja na tem področju.

Pri tem pridejo v poštev študije, projekti digitalizacije, znanstvene objave, rezultati raziskav, razvoj inovativnih metodologij, tehnik, modelov in orodij.

Nagrajenci bodo med drugim deležni izdatne promocije po celotni Evropi.

ROK ZA ODDAJO VLOG: je 1. oktober 2019, pri čemer je vloga z vodičem na voljo na prijavni spletni strani.

DODATNE INFORMACIJE: so na voljo na spletnih straneh European Heritage AwardsILUCIDARE in v videoposnetku.