3. septembra, 2019

Razpis za odprt dostop do raziskovalne infrastrukture 2. in 30. 9. 2019, Italija

IME RAZPISA: Call for proposals for access to integrated multidisciplinary facilities for Materials and Biomaterials

RAZPISNIK: CERIC

KRATEK OPISCentral European Research Infrastructure Consortium (CERIC) zagotavlja znanstveni in poslovni skupnosti odprt dostop do izbrane raziskovalne infrastrukture z namenom podpore na področju materialov, biomaterialov in nanotehnologij.  V Sloveniji je v konzorcij raziskovalnih institucij vključen Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti.

Z aktualnim razpisom za odprt dostop do raziskovalne infrastrukture bo uspešno izbranim prijaviteljem na voljo preko 50 raziskovalnih instrumentov.

ROK ZA ODDAJO VLOG: Prijava na razpis je možna na spletni povezavi, pri čemer je do 2. septembra 2019 do 17:00 (CET) predvidena preliminarna evalvacija prijav z možnostjo izboljšave raziskovalnih predlogov, do 30. septembra 2019 do 17:00 (CET) pa je priporočen rok za prijavo izključno na področju raziskovalnih tehnik, kot so navedene v prijavi.

DODATNE INFORMACIJE: so na voljo v objavljenem razpisu.