12. septembra, 2019

Idealist – presoja projektnih predlogov 3. 10. 2019, Bruselj in svetovni splet

V okviru mreže Idealist bo 3. oktobra 2019 v Bruslju organizirana možnost presoje projektnih predlogov na področju IKT s strani izkušenih zunanjih strokovnjakov in nacionalnih kontaktnih točk. Predlagatelji bodo ob predložitvi osnutka prijave dobili povratno informacijo in tako še izboljšali predlog ter si s tem povečali možnosti uspeha.

Predmet presoje bodo projekti z rokom oddaje v novembru 2019. Število mest je omejeno, v določeni meri pa bo možno sodelovati tudi na daljavo (Skype). Interes za sodelovanje lahko do 24. septembra 2019 podate preko formularja, v primeru izbora pa bo treba končni osnutek projektnega predloga poslati do 27. septembra 2019.

Podrobnejše informacije so na voljo v vabilu.